Thông tin

Giờ Mở Cửa, Giờ Đóng Cửa

Thứ hai đến chủ nhật: 10:00 sáng – 10:00 tối

Thời Gian Gọi Món

Nhận đặt món đến 21:30

Chỗ ngồi và phòng riêng

Phòng VIP – 12 chỗ / Bàn 6 chỗ / Bàn 4 chỗ / Bàn 2 chỗ

Thẻ thanh toán

VISA / MASTER / American Express/ JCB / DINERS CLUB / UNION PAY